Activiteiten

Advies

Goede advisering vereist een breed scala aan kennis en vaardigheden. Van inhoudelijke expertise tot organisatiesensitiviteit, communicatieve vaardigheden en het benutten van ongebruikte mogelijkheden. Ansalo adviseert met name bij: Marktplan en strategie: een goed marketingplan is essentieel voor een onderneming. Personele zaken: op basis van oprechte betrokkenheid bij de werkgever én de werknemer. Klankbord bij belangrijke keuzes: vaak zet ik als adviseur de keuze in een ander, onverwacht perspectief waardoor het gemakkelijker wordt een keuze te maken. Opzetten en begeleiden van projecten en procedures: door enerzijds verbondenheid met de organisatie en anderzijds als buitenstaander te werk te gaan, wordt een project vele malen efficienter en effectiever uitgevoerd. Doorlichten en begeleiden van systemen en organisaties: vaak ongemerkt raken systemen en organisaties geleidelijk verwikkeld in een vertragend web. Het ontdekken en benutten van ongebruikte mogelijkheden kan enorm helpen om meer dynamiek en beweging te krijgen op bais van wat er in potentie al aanwezig is.