Activiteiten

Bemiddeling

Waarom bemiddeling

Een conflict kan zijn: een ruzie met de buren, je afnemer, leverancier, werknemer, werkgever, collega, je partner of iemand in je familie. Ook bij veranderingsprocessen, reorganisaties en fusies kunnen er verschillende belangen spelen. Deze verschillende belangen kunnen weerstand oproepen, wat het proces belemmert of doet mislukken. Vaak lossen deze conflicten op zonder tussenkomst van derden. Soms loopt het conflict te hoog op en dan kom je er samen niet meer uit. Bemiddeling met Ansalo biedt je de mogelijkheid om samen het conflict op te lossen. De bemiddelaar is neutraal, kiest geen partij en velt geen oordeel. De kracht van bemiddeling is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle partijen op tafel komen. Zodat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De deelnemers gaan een commitment aan om samen te werken aan een oplossing die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is. De bemiddelaar kan met zijn neutrale houding de zaak vanuit een ander gezichtsveld bekijken, waar jij of de andere partij helemaal niet aan hebben gedacht. Ook ben ik sterk in “omdenken”, altijd naar een creatieve oplossing zoeken en beperkingen of belemmeringen omzetten in kansen. Los het samen met mij op! Ik kan in de rol van ‘Nar’ de processen toch in beweging houden, door blanco alle belangen en processen te belichten en bespreekbaar te houden. Om voor alle partijen een acceptabel eindresultaat te behalen is het belangrijk om een helder doel voor ogen te houden.

Ontdek het zelf...

..aan twee kanten van dezelfde medaille even dichtbij als onbereikbaar